100% groene energie, lokaal opgewekt voor Flevoland

Veel gestelde vragen energielevering

Onze relatie met om | nieuwe energie

De Groene Reus is een lokaal duurzaam energiebedrijf en verkoopt 100% groene stroom via om | nieuwe energie (nieuwe energie omdat we geen ‘oude’ fossiele brandstoffen meer gebruiken). De Groene Reus is lid van om | nieuwe energie en met nog 40 andere coöperaties wekken we lokaal duurzame (nieuwe) energie op zodat we samen het grootste groene energie-collectief vormen (samenom). Vandaar ook de naamstelling De Groene Reus = om. en de slogan ‘samen om’

om | nieuwe energie heeft geen winstoogmerk, eventuele winsten vloeien daardoor terug naar de klant door middel van lagere energieprijzen. Hoe meer mensen zich aansluiten des te goedkoper we kunnen leveren.

Meer weten? lees op de website van om | nieuwe energie, https://www.samenom.nl/

Stroom uit Zonnepark Zuyderzon, hoe werkt dat?

De Groene Reus mag stroom verkopen uit het zonnepark. Die stroom kunnen we natuurlijk niet direkt naar jouw huis leiden. De opgewekte stroom gaat het stroomnet op, maar De Groene Reus kan via GvO’s (Garantie van Oorsprong) aantonen dat de stroom die jij verbruikt, ‘gecompenseerd’ wordt met stroom opgewekt uit het zonnepark. Voorbeeld, stel jouw verbuik is 3,000kWh per jaar, De Groene Reus krijgt voor 3,000 kWh aan GvO’s, deze worden direct vernietigd zodat er niet mee gesjoemeld kan worden. Deze administratie van GvO’s gaat via CertiQ zie voor uitleg dit filmpje op youtube 

Nog vragen? mail naar energiediensten@degroenereus.nl

Aanmelden groene energie

Moet ik me ver van tevoren aanmelden bij De Groene Reus = om?

In veel gevallen hanteren leveranciers een maand opzegtermijn. Daarnaast geldt voor de consument een wettelijke bedenktijd van veertien werkdagen. Daarin kun je je bedenken en kosteloos afzien van een eventuele overstap. Als nieuwe leverancier mogen wij in die periode nog niets voor je regelen, tenzij je daartoe een duidelijke opdracht geeft. Het is dus belangrijk dat je de aanmelding bij De Groene Reus tijdig doet. Dus minimaal zes weken van tevoren, maar houdt het liefst een marge aan en reken zeven weken.

Wat heb ik nodig om mij aan te melden?

Om de overstap naar De Groene Reus soepel te laten verlopen, moet je zelf de einddatum van je huidige contract opzoeken!  Die einddatum geef je op als ingangsdatum van je contract bij De Groene Reus. Bedenk dat veel leveranciers een maand opzegtermijn hanteren! Daarbij komt nog de wettelijke bedenktijd van veertien dagen die jij als consument hebt. Daarin kun je kosteloos afzien van de overstap. Meld je dus tijdig bij ons aan.

Als je een slimme meter hebt dan lezen we die uit en gaat de overstap zonder dat je er iets voor hoeft door te geven. Heb je een ‘oude’ meter dan vragen wij je om de meterstanden door te geven. Die gelden bij De Groene Reus als beginstand en bij je oude leverancier als eindstand. Wij geven die standen weer door aan je oude leverancier, daar hoef je dus zelf niets voor te doen.

Zegt De Groene Reus mijn huidige contract op bij een overstap?

Ja, De Groene Reus = om zegt je contract op bij je huidige leverancier. Helaas mogen wij niet langer gegevens over je contact raadplegen (AVG privacy wetgeving) je moet dus zelf de correcte einddatum van je contract bij je huidige leverancier nakijken en deze als startdatum van je contract bij ons gebruiken.

Hanteert De Groene Reus opzegvergoeding wegens contractbreuk?

Wettelijk is het leveranciers toegestaan om een opzegvergoeding in rekening te brengen als je voortijdig een contract verbreekt. Dan pleeg je immers contractbreuk en kan dat financiële schade berokkenen aan de leverancier. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximale hoogte van de boete vastgesteld.

Resterende looptijd van het contract Maximaal boetebedrag per product
< 1,5 jaar € 50 stroom, € 50 gas
1,5 – 2 jaar € 75 stroom, € 75 gas
2 – 2,5 jaar € 100 stroom, € 100 gas
> 2,5 jaar € 125 stroom, € 125 gas

Neemt De Groene Reus opzegboetes over?

Nee, wij nemen geen boetes over die door andere leveranciers zijn opgelegd wegens een voortijdige opzegging.

Kunnen er twee leveranciers tegelijk leveren?

Nee. Netbeheerder Liander accepteert slechts één leverancier tegelijk. Wel kan het zo zijn dat de gas- of warmteleverancier een andere is dan de elektriciteitsleverancier.

Tot wanneer kan ik mijn contract kosteloos annuleren?

Je hebt na aanmelding een wettelijke bedenktijd van veertien werkdagen. In die periode kun je het nieuwe contract kosteloos annuleren. Daarna is het rechtsgeldig en gaan wij aan de slag om de levering op jouw adres in orde te maken. Indien je een contract voor bepaalde tijd voortijdig opzegt, dan betaalt je een boete (opzegvergoeding) zie hier boven.

Betaal ik dubbel bij een overstap?

De begindatum van je contract bij De Groene Reus is gelijk aan de einddatum van levering door je oude leverancier. Ook de meterstanden zijn gelijk: de beginstand bij De Groene Reus is gelijk aan de meterstand waarop de vorige leverancier de leveranties heeft beëindigd. Zo heb je dus nooit dubbele kosten!

Overstappen met zonnepanelen

Als je wilt overstappen met zonnepanelen, kan het moment van overstappen belangrijk zijn (mede afhankelijk van de start/eind datum van je contract). In de zomer wek je meestal (veel) meer op dan je verbruikt. Normaal is dat niet erg, want je saldeert over de hele jaarafrekening. Echter, wanneer je overstapt in of vlak na de zomer, wordt er een tussentijdse eindnota opgemaakt. Nu kun je jouw ‘teveel’ opgewekte stroom niet verrekenen met de stroom die je bijvoorbeeld in de winter afneemt.

Voor de teveel opgewekte stroom krijg je doorgaans slechts een vergoeding van de kale prijs die ligt rond 7 cent per kWh, terwijl iedere kWh die je afneemt zo’n 21 cent kost. Stap daarom met zonnepanelen pas over als je weet dat je minder hebt opgewekt dan je hebt verbruikt, gemeten vanaf de laatste jaarnota. Soms is het dus lonend om nog even tegen variabel tarief bij je oude leverancier te blijven.

Betalingen

Welke betaalmogelijkheden biedt De Groene Reus = om?

De Groene Reus= om int alle bedragen via automatische incasso. Rond de 27e van iedere maand incasseren wij de voorschotbedragen van onze klanten. Dit werkt snel en efficiënt en heeft voor u als groot voordeel dat u er zelf niet om hoeft te denken. Mocht er onverhoopt onvoldoende saldo op uw rekening staan, dan proberen wij later in de maand nogmaals om het notabedrag te innen.

Betaling per faktuur kan wel, maar heeft niet onze voorkeur. Deze betalingsvorm brengt extra (bank)kosten met zich mee, duurt langer en is omslachtiger dan een automatische incasso. Zowel voor u als voor De Groene Reus.

Hoe wordt mijn voorschotbedrag bepaald?

Dat gebeurt aan de hand van drie elementen: de vaste kosten, van zowel energieleverancier als de netbeheerder. het met u overeengekomen tarief en het bij aanmelding opgegeven of geschatte jaarverbruik. Deze cijfers gebruiken wij als basis voor de vaststelling van uw geschatte verbruik en dus uw maandelijkse voorschotnota.

Kan ik een betalingsregeling treffen over maandelijkse voorschotbedragen?

Nee. Het maandelijkse voorschotbedrag dient u in één keer te voldoen. Voor het voldoen van de jaar- of eindnota kunt u eventueel een betalingsregeling treffen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Wanneer mag energieleverancier mij afsluiten?

Als u zich niet aan uw contractverplichtingen houdt. Wij zijn met u overeengekomen dat u jaarlijks de meterstanden doorgeeft en voor tijdige betaling zorgdraagt. Als u zich niet aan die verplichtingen houdt, zullen wij u schriftelijk benaderen met het verzoek tot betaling over te gaan. Mocht dit niet lukken, dan heeft De Groene Reus het recht om het contract eenzijdig te beëindigen en de levering van energie te staken. Uw netbeheerder zal vervolgens contact met u opnemen om u aan te geven hoe u kunt voorkomen dat de meters ook fysiek worden afgesloten.

Wat gebeurt er als het door saldotekort niet lukt om een (maandelijkse) betaling te innen via incasso?

Dan zullen wij u hierover berichten. Later in de maand zullen wij opnieuw een poging doen om het verschuldigde bedrag via automatische incasso van uw bankrekening te halen.

Kan ik zelf mijn voorschotbedrag wijzigen?

Ja. Dat kan eenvoudig door contact met ons op te nemen via 036-7605140 of een e-mail aan DeGroeneReus@samenom.nl
Denk eraan dat in het voorschotbedrag ook de kosten van uw netwerkbeheerder zijn verwerkt. Daardoor is het mogelijk dat uw nieuwe voorschotbedrag wat hoger is dan bij uw vorige leverancier.

Twijfelt u over de juiste hoogte van uw voorschotbedrag? Vraag ons om advies. Wij denken graag met u mee. De Groene Reus =om zelf voert alleen wijzigingen in de voorschotbedragen door naar aanleiding van de jaarnota. Vooraf brengen wij u op de hoogte van het aangepaste voorschotbedrag.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Dat kunt u aanpassen door contact (liefst per e-mail) met onze klantenservice via 036-7605140 of  DeGroeneReus@samenom.nl . Houdt uw huidige rekeningnummer ook bij de hand en zorg ervoor dat u de juiste tenaamstelling van het nieuwe bankrekeningnummer doorgeeft. Het nieuwe rekeningnummer wordt per de eerstvolgende maand doorgevoerd.

Wijzigingen doorgeven

Hoe geef ik een opzegging door?

De opzegging kun je sturen aan: De Groene Reus via e-mail aan DeGroeneReus@samenom.nl. Binnen enkele dagen ontvang je van ons een bevestiging met daarin de te volgen stappen.

Hoe geef ik mijn verhuizing door?

Wanneer je gaat verhuizen, zorg er dan voor dat uw adreswijziging uiterlijk twee weken voor de geplande verhuisdatum bij ons bekend is. Neem contact op met de klantenservice van De Groene Reus via DeGroeneReus@samenom.nl:  of stuur tijdig de adreswijziging per post naar ons toe.

Kan ik zelf mijn voorschotbedrag wijzigen?

Ja. Dat kan eenvoudig door contact met ons op te nemen via 036-7605140 of DeGroeneReus@samenom.nl
Denk eraan dat in het voorschotbedrag ook de kosten van de netwerkbeheerder zijn verwerkt.

Twijfel je over de juiste hoogte van het voorschotbedrag? Vraag ons om advies. Wij denken graag met je mee. De Groene Reus zelf voert alleen wijzigingen in de voorschotbedragen door naar aanleiding van de jaarnota. Vooraf brengen wij jou op de hoogte van het aangepaste voorschotbedrag.

Hoe wijzig ik mijn contract?

Neem contact op met ons, via 036-7605140 of DeGroeneReus@samenom.nl

Kan ik zelf mijn meterprofiel wijzigen?

Via jouw netbeheerder kun je de elektrameter laten omzetten van bijv. dubbel- naar enkeltarief of de capaciteit van jouw meter laten wijzigen. De netbeheerder kan je tevens informeren over de mogelijkheden en de kosten. De netbeheerder voor Flevoland is Liander raadpleeg www.liander.nl voor verdere informatie. Aanpassingen worden aan De Groene Reus doorgegeven. Tip: neem net voor de omzetting alle meterstanden op. Wij kunnen je hiernaar vragen in verband met de nota die je van ons ontvangt tot het moment van de omwisseling.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Dat kun je aanpassen door een e-mail te sturen met het IBAN nummer en de exacte tennaamstelling van de nieuwe rekening. Het nieuwe rekeningnummer wordt per de eerstvolgende maand doorgevoerd.

Moet ik een adreswijziging in de gemeentelijke administratie aan De Groene Reus doorgeven?

Ja. Anders ontstaan er problemen met de levering, doordat de netbeheerder een ander adres in het bestand heeft dan waarop wij de energie leveren. Geef een verhuizing dus tijdig door, zodat wij jouw nieuwe adres in onze administratie kunnen verwerken.

Kan de tenaamstelling van mijn contract worden gewijzigd?

Als het een kleine aanpassing betreft, is dat zo geregeld. Denk hierbij aan een verkeerd gespelde naam die moet worden aangepast, initialen of een meisjesnaam die moet worden aangevuld. Dat kunt je eenvoudig telefonisch met onze klantenservice regelen. Moet de tenaamstelling worden gewijzigd i.v.m. een scheiding of omdat je het contract op naam van je partner wenst voort te zetten, is dat wat ingewikkelder. In zulke gevallen moet ook de netbeheerder op de hoogte worden gesteld. Wij zullen bij een scheiding het contract ontbinden en een nieuw contract aangaan met de achtergebleven bewoner. Ook voor deze procedure kun je bij onze klantenservice terecht.

Kan ik de incassodatum veranderen?

De Groene Reus = om voert rond de 27e van de maand alle incasso’s uit. Jaarnota’s worden verrekend, nadat je de nota hebt ontvangen. Als wij het te innen bedrag niet kunnen incasseren vanwege saldotekort, dan volgt ongeveer een week later een nieuwe poging.

Als ik een nieuwe woning laat bouwen, kan ik dan ook energie afnemen bij De Groene Reus?

Ook bij nieuwbouw kun je direct gebruikmaken van de voordelige groene stroom van De Groene Reus. Zodra je je aanmeldt bij de nieuwe netbeheerder kunt je aangeven dat je de energielevering door De Groene Reus wil laten verrichten. Doe je dat niet, dan kom je automatisch terecht bij de regioleverancier.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Wanneer je gaat verhuizen, zorg er dan voor dat uw adreswijziging uiterlijk twee weken voor de geplande verhuisdatum bij ons bekend is. Wij regelen dat je in de nieuwe woning tijdig van energie wordt voorzien en dat de energievoorziening in uw oude woning op correcte wijze wordt afgesloten.

Hoe gaat de betaling van de voorschotbedragen?

De Groene Reus werkt met automatische incasso. Dit betekent dat wij het bedrag van de voorschotnota of eindnota van je bankrekening incasseren en dat je geen omkijken hebt naar de betaling van jouw energierekening.

Meters en standen

Aan wie geef ik mijn meterstanden door en op welk moment?

De Groene Reus = om is verantwoordelijk voor het verwerken van de meterstanden. Wij laten je weten wanneer je dat moet doen, zodat wij de jaarafrekening kunnen opmaken. Als je een slimme meter hebt, zullen  we deze op afstand uitlezen.

Hoe weet ik welk telwerk hoogtarief is en welk laagtarief?

Als jouw stroomverbruik dag en nacht tegen hetzelfde tarief wordt afgerekend, dan wordt het enkeltarief gehanteerd. Je kunt dat eenvoudig zien, doordat de elektrameter maar één lopend telwerk heeft. Heeft jouw meter twee telwerken, dan is er onderscheid tussen hoog- en laagtarief. Je betaalt op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 23.00 uur het hoogtarief en ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen loopt het andere telwerk en krijgt u het laagtarief doorberekend.

Meestal wordt met een pijltje aangegeven welke teller op welk moment actief is. Is het je niet duidelijk? Neem dan op een doordeweekse dag de stand van beide telwerken op en doe dit enige tijd later weer. De teller die heeft gelopen, is die van het hoogtarief.

Bij digitale (slimme) meters verspringt het display om de paar seconden en geeft T1 in de meeste gevallen het laagtarief aan en T2 het hoogtarief, T3 en T4 zijn alleen van toepassing als je zonnepanelen hebt, dit zijn de teruglever standen (deze wijken af van de standen op je omvormer, omdat wat je terug levert niet gelijk is aan wat je opwekt, eerst gebruiken alle apparaten in je huis vanaf je zonnepanelen, pas daarna ‘loopt’ het overige langs de meter).

Welk tarief is voordeliger: het enkel- of het dubbeltarief?

Dat hangt af van je verbruik. Neem je minimaal de helft van jouw elektra af tijdens het laagtarief, dus ’s nachts of in het weekend of tijdens feestdagen, dan is het gunstiger om dubbeltarief te hebben. In de overige gevallen is het enkeltarief voordeliger, omdat je anders teveel kWh tegen het hoogtarief zou moeten afrekenen.

Je kan zelf veel invloed uitoefenen op je verbruik. Bijvoorbeeld door de wasmachine ’s nachts of in het weekend te laten draaien of apparaten in de nachtelijke uren op te laden.

Heb je zonnepanelen? Dan is stroom overdag gebruiken het aller goedkoopst; dan gebruik je de stroom van je eigen dak.

Wat is mijn verbruik?

Het aantal kWh stroom en kubieke meter gas (m3) dat je in een bepaalde periode hebt afgenomen bij De Groene Reus is jouw verbruik. De meterstand zegt niets; het gaat om het verschil tussen de voorlaatste en laatste opgenomen meterstanden in een bepaalde periode.

Hoe en waar kan ik mijn meterstanden aflezen?

In de meeste gevallen hangt de elektrameter in de meterkast of de gangkast op borst- of ooghoogte. In appartementencomplexen is er soms een gezamenlijke ruimte voor de meters. De elektrameter kan een draaischijf hebben of een digitaal display. De verbruikseenheid is kWh, dat staan voor kiloWatt (1,000 watt) per uur. Een draaischijfmeter heeft een of twee telwerken, afhankelijk van het feit of je enkel- of dubbeltarief hebt. Bij digitale (slimme) meters verspringt het display om de paar seconden en geeft T1 in de meeste gevallen het laagtarief aan en T2 het hoogtarief, T3 en T4 zijn alleen van toepassing als je zonnepanelen hebt, dit zijn de teruglever standen (deze wijken af van de standen op je omvormer, omdat wat je terug levert niet gelijk is aan wat je opwekt, eerst gebruiken alle apparaten in je huis vanaf je zonnepanelen, pas daarna ‘loopt’ het overige langs de meter).
Als het schermpje van de digitale meter niet automatisch verspringt, kun je dit doen door op een knopje te drukken. De eerste nullen vooraan hoef je niet te noteren.

De gasmeter hangt laag in de meterkast, op kniehoogte. Het verbruik wordt weergegeven in kubieke meters (m3). Bij het opnemen van de gasstand hoeft u de eerste nullen niet te noteren voor de stand. Ook de cijfers achter de komma (meestal 3 rode getallen) hoef je niet te noteren. Let op: soms hangt er in de meterkast ook een watermeter. Die hangt meestal lager dan de gasmeter.

Wie regelt het omzetten van enkel- naar dubbeltarief of andersom- voor mij?

Heb je een enkele draaischijfmeter en wil je overstappen naar dubbeltarief, dan moet de netbeheerder een nieuwe meter plaatsen met twee telwerken. Heb je een digitale meter, dan wordt er een tweede telwerk geactiveerd. De netbeheerder, Liander, kan je informeren over de eventuele kosten van die handelingen.

Heb je een dubbele meter of digitale meter en wil je terug naar enkeltarief, dan is dat een administratieve wijziging. Vanaf het moment van omzetting geven beide tellers het enkeltarief aan. Het is belangrijk om deze wijziging door te geven aan De Groene Reus = om. Vermeld daarbij ook de meterstanden op de datum van omzetting.

Hoe berekent De Groene Reus = om mijn gasverbruik?

De gasmeter geeft aan hoeveel kubieke meter gas je gebruikt. Je betaalt echter voor de hoeveelheid energie die je uit een m3 haalt. Dat is de zogeheten calorische waarde. Die kan per keer verschillen doordat gas een natuurproduct is; de ene keer is de calorische waarde hoger dan een andere keer. De ene keer haal je dus meer energie uit hetzelfde aantal kubieke meters gas dan een andere keer. De netbeheerder houdt de gemiddelde calorische waarde bij van het gas dat wordt geleverd. Hierbij kan worden uitgerekend hoeveel energie je hebt gekregen bij een bepaald aantal afgenomen kubieke meters gas. Je vindt dat terug op de rekening. Dat getal wordt vermenigvuldigd met het aantal kubieke meters. De uitkomst is de door jou verbruikte energie.

Bij wie moet ik problemen met mijn meter melden?

De meter is eigendom van de netbeheerder. Die zal eventuele problemen oplossen. Telefonisch of met een monteur ter plaatse. Twijfelt u aan de werking van uw meter? Dan kunt u deze door de netbeheerder laten ijken: is de meter goed, dan betaalt u de kosten, is er inderdaad een defect, dan neemt de netbeheerder de kosten voor zijn rekening.

Hoe laat ik een meter plaatsen of verwijderen?

Als je een meter wilt laten plaatsen, vraag je dit aan via www.aansluitingen.nl. Je netbeheerder, die eigenaar is van de meters en het leidingennetwerk in jouw regio, maakt voor je meter een zogeheten EAN-code aan. Met deze code kun je bij De Groene Reus een leveringsverzoek indienen. Wij informeren de netbeheerder, die vervolgens een afspraak met je maakt voor de plaatsing van de meter. Dit kan enkele dagen duren, houdt u daar rekening mee.

Het afsluiten van een meter gebeurt door de netbeheerder. Die geeft de eindstanden door aan De Groene Reus =om.

Als ik overstap, gebeurt er dan iets met mijn meter?

Je houdt dezelfde meter. Na je overstap start De Groene Reus =om met de levering van energie op de stand waarop jouw huidige/vorige leverancier is gestopt. Op die manier verloopt je overstap naadloos.

Als mijn meter stuk is, bij wie moet ik dan zijn?

Voor problemen met de meter kun je contact opnemen met Liander.

Als ik van meter wil wisselen, hoe pak ik dat aan?

Wanneer je kiest voor een andere meter, kun je dat doen via mijnaansluting.nl daarop staan ook de kosten hiervan. Na de meterwisseling krijgt De Groene Reus= om automatisch de eindstanden door van de oude meter en volgens welk tarief wij met jou moeten afrekenen.

Over netbeheer

Wie is mijn netbeheerder en wat doet die precies?

De netbeheerder is verantwoordelijk voor het leidingennetwerk voor de levering van elektra en gas. Deze organisatie is tevens eigenaar van de meters in je meterkast. In Flevoland is de netbeheerder Liander, raadpleeg hun website www.liander.nl voor verder informatie.
Een overzicht van overige netbeheerders per regio staat op www.aansluitingen.nl

Krijg ik een aparte rekening van mijn netbeheerder?

Nee, De Groene Reus is wettelijk gemachtigd om de kosten voor het netbeheer aan je door te berekenen in de voorschotnota. Wel zo gemakkelijk, want dan ontvang je maar één factuur.

Waarom betaal ik aan mijn netbeheerder?

Het beheer van het leidingennetwerk voor gas en elektra kost geld. Net als het onderhoud en het transport van energie. Iedere consument betaalt daarvoor. Deze bijdrage is voor elke afnemer hetzelfde, ongeacht jouw gebruik, leverancier of contract. Als klant van De Groene Reus betaal je deze kosten aan ons; wij berekenen die door, zodat je maar één nota voor uw energiekosten ontvangt.

Kan mijn meter zomaar worden afgesloten door de netbeheerder?

Dat gebeurt niet zomaar. Als eigenaar van de meters is de netbeheerder gerechtigd deze af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat het contract met de leverancier is beëindigd wegens wanbetaling, of omdat er geen leverancier bekend is bij nieuwbouwwoningen. In alle gevallen ontvang je eerst schriftelijke verzoeken om een nieuwe leverancier te zoeken of je aan te melden. Pas als er niet (tijdig) op deze brieven wordt gereageerd, kan de netbeheerder besluiten de meters af te sluiten. De netbeheerder kan je meer vertellen over de voorwaarden van afsluiting.

Kan ik zelf mijn netbeheerder kiezen?

Nee, netbeheerders zijn gebonden aan een bepaalde regio. Ieder gebied heeft zijn eigen netbeheerder die verantwoordelijk is voor het onderhoud en een goede werking van het energienetwerk.

Wat is een EAN-code?

Een EAN-code is een unieke, 18-cijferige code die hoort bij jouw stroom- of gasaansluiting. EAN staat voor European Article Number. Deze code is exclusief gekoppeld aan een meter; elke meter heeft dus zijn eigen EAN-code. Met deze code kan een leverancier een levering aanvragen of overnemen. Alle EAN-codes staan geregistreerd op www.eancodeboek.nl.

Krijg ik een andere meter als ik overstap naar De Groene Reus, omdat die groene energie levert?

Nee, dat is niet nodig. Groene stroom verschilt voor doorgifte niet van grijze stroom; alleen de opwekking gebeurt op een andere, milieuvriendelijke manier. Het leidingennetwerk en de meter blijven dus hetzelfde.

Bij wie kan ik terecht als ik een storing heb?

In geval van stroom- of gasstoring kunt u terecht bij het landelijke meldpunt via storingsnummer 0800-9009.

Wat kost het transport/netbeheer?

Liander is in Flevoland de netbeheerder. De tarieven vindt u op www.liander.nl.

Jaar- en eindnota

Wanneer ontvang ik mijn eindnota of jaarafrekening?

Gerekend vanaf de startdatum lezen we na 1 jaar de meterstanden uit en sturen wij je de jaarafrekening. Dat lukt echter alleen als de opnamedata van gas en stroom hetzelfde zijn. Ben je overgestapt naar een andere leverancier, dan is jouw oude energieleverancier verplicht om binnen twee maanden na het beëindigen van de levering de eindafrekening op te maken. De Groene Reus streeft ernaar dat eerder te doen, maar is wel afhankelijk van jouw hulp; hoe eerder wij de eindstanden krijgen aangeleverd, hoe eerder wij actie kunnen ondernemen.

Hoe vaak kan ik een jaarnota ontvangen?

De Groene Reus stuurt één keer per jaar een eindafrekening, zodat je een goed overzicht hebt van jouw gebruik in dat jaar. Je kunt deze ook raadplegen in het portal.

Hoe maakt De Groene Reus de jaar- of eindnota op?

Daarvoor gebruiken wij de meterstanden als uitgangspunt; het verschil tussen de beginstand en de eindstand is je verbruik. Dat wordt doorberekend tegen het vooraf overeengekomen tarief. Daarnaast zijn de vaste kosten in de jaar- of eindnota verrekend.
De meterstanden lezen we op afstand uit, als dat niet mogelijk is dan nemen we contact met je op en vragen je de meterstanden handmatig op te nemen. Op basis van deze gegevens berekenen wij of je geld terugkrijgt, of moet bijbetalen. Kunnen we de meterstanden niet uitlezen en ontvangen we deze niet tijdig van je na ons verzoek? Dan maken we een schatting van je verbruik op basis van historisch bekende standen.

Kan ik mijn zelf opgewekte zonnestroom terug leveren aan De Groene Reus?

Uiteraard. De Groene Reus rekent hetzelfde tarief als waar je het voor koopt (salderen). De eindafrekening van het saldo van gekochte en geleverde elektriciteit wordt aan het einde van het jaar gesaldeerd (verrekend met elkaar). Een eventueel overschot aan opgewekte zonnestroom wordt tegen netto inkoopprijs plus BTW verrekent.

Kan ik het totale bedrag van de jaar- of eindnota in termijnen betalen?

De Groene Reus= om  incasseert het bedrag van de jaarnota in de eerstkomende maand, gelijk met het voorschotbedrag van die maand. Een eindnota wordt eveneens een maand later geïncasseerd. Als je het totaalbedrag niet in een keer kunt betalen, biedt De Groene Reus je de mogelijkheid om het bedrag in een aantal maandelijkse termijnen te voldoen. Deze deelbetalingen vallen samen met de maandelijkse voorschotbedragen.

Deze uitzondering geldt alleen voor het bedrag van de jaar- of eindnota; de maandelijkse voorschotbedragen vallen daarbuiten.

Ik wil de eindstanden op mijn eindafrekening laten aanpassen, want die kloppen niet. Hoe pak ik dit aan?

Het kan zijn dat bij een overstap naar een andere leverancier de meterstanden niet zijn opgenomen of doorgegeven, en er vervolgens een schatting is gedaan. Als die te hoog blijkt, heb je een te hoge rekening ontvangen. In dat geval kan je het beste contact opnemen met de nieuwe leverancier. Die kan in veel gevallen een correctie laten uitvoeren bij de netbeheerder. Een eventueel teveel betaald bedrag wordt terugbetaald door de oude leverancier of verrekend door je nieuwe leverancier. Dat is per bedrijf verschillend.

Wat moet ik doen als mijn nota niet klopt?

Het kan meerdere oorzaken hebben dat de nota niet overeenkomt met je verwachting: mogelijk heeft de jaar/-eindafrekening plaatsgevonden op basis van een schatting, of misschien betreft het een voorschotnota die buiten de periode is betaald waarover wij de afrekening opmaken. Controleer eerst de meterstanden om te zien of het verschil wellicht daarin is terug te vinden. Is er een andere oorzaak, neem dan contact op met onze klantenservice.

Het tarief op de nota is anders dan in het contract staat. Hoe kan dat?

Op de nota die wij toesturen, staat het gemiddelde tarief dat je over de afgelopen notaperiode hebt betaald. Door verschillende redenen kan dat anders zijn dan het tarief in de overeenkomst:

  • Je hebt een variabel contract, de tarieven kunnen ieder half jaar wijzigen;
  • Je vaste contract liep af tijdens de notaperiode en is omgezet naar een variabel contract, met de bijbehorende tarieven van die contractvorm;
  • De energiebelasting is veranderd. Elk jaar stelt de overheid die opnieuw vast. De Groene Reus heeft daar geen invloed op;
  • Je hebt voortijdig je vaste overeenkomst opgezegd of het maximumverbruik overschreden. In deze gevallen berekenen wij ons variabele tarief door.

Waarom maakt De Groene Reus een jaar- of eindnota op?

Het maandelijkse voorschotbedrag voor elektra en/of gas is gebaseerd op een geschat jaarverbruik. Dat kan afwijken van de werkelijkheid. Om te voorkomen dat je teveel of te weinig betaalt op jaarbasis, berekenen wij één keer per jaar jouw daadwerkelijke verbruik. Op basis daarvan kan uw voorschotnota worden aangepast op uw echte verbruik, en krijgt u inzicht in uw energiekosten.

De eindnota maken wij op als je besluit over te stappen naar een andere leverancier of naar een ander adres verhuist. Op basis van de meterstanden van dat moment krijg je van ons de afrekening.

Welke bedragen verrekent De Groene Reus in de jaar- of eindnota?

Alle voorschotbedragen die binnen het jaar van de jaarnota-periode vallen worden in de jaarnota verrekend. Bij een eindnota worden alle nog openstaande bedragen verrekend.

Wat is calorisch verbruik?

Dat is het gasverbruik in kubieke meters (m3). Dit is een volume-eenheid die moet worden omgerekend naar energie-inhoud. Afhankelijk van de regio waarin je woont, is de inhoud meestal iets hoger of lager dan het verbruik in kubieke meters zoals dat op de gasmeter staat vermeld.

Wat is vastrecht?

Vastrecht betaal je voor je aansluiting op het netwerk en het gebruik van de meter. Het is een vast bedrag dat je altijd betaalt, ook als je verbruik nul is. Bij een dag/nachtmeter is het vastrecht hoger dan bij een enkeltariefmeter. Bedrijven betalen een hoger vastrecht, omdat die een zwaardere aansluiting en meter hebben. Wij berekenen de prijs die de hoofdleverancier rekent rechtstreeks aan je door; zonder korting of opslag.

Wanneer wordt het bedrag van de jaarnota geïncasseerd of uitgekeerd?

Zodra je de jaarnota hebt ontvangen, wordt de betaling de volgende maand meegenomen met de incassering van je voorschotnota.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten