100% groene energie, lokaal opgewekt voor Flevoland

De Inschrijving is gestopt. We hebben in totaal ruim EUR 800,000 aan investeringen mogen ontvangen van inwoners van Flevoland.

 

De gemeente Almere en Zuyderzon Almere (een samenwerkingsverband van HVC en Sunwatt) hebben een heel groot zonnepark aangelegd op het braakliggend bedrijventerrein De Vaart 4 in Almere (achter de P.I. Almere binnen). Het zonnepark is 25 hectare groot en inwoners konden financieel participeren en profiteren van een mooie rente die oploopt bij meer zonneschijn. Het zonnepark is een omvangrijk energieproject (98.560 zonnepanelen!) en levert een forse bijdrage voor het doel van de gemeente Almere om in 2022 energieneutraal te zijn.

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Maarten Feenstra (c) 

 

Zonnepanelenveld Zuyderzon Almere
Zonnepanelenveld Zuyderzon Almere

Het laatste paneel is gelegd. Zonnepark Zuyderzon is klaar om groene stroom op te wekken voor ongeveer 10.000 huishoudens

Van een braakliggend terrein naar een zonnepark in nog geen vier maanden tijd.
16 weken, 10.560 palen, 880 zonnetafels en 98.560 zonnepanelen verder en zonnepark Zuyderzon is gereed.
De zonnepanelen hebben een productiecapaciteit van 34 MWp (34.000 kWp) en wekken naar verwachting 30,5 miljoen kWh op.  De reductie in CO2 is circa 19.000 ton (19 miljoen kg) en dat is gelijk aan ongeveer 5.100 personenauto’s die elk 25.000 km per jaar rijden.

 

Je kan via De Groene Reus stroom af nemen uit dit zonnepark, niet direct natuurlijk want we kunnen geen kabel trekken naar individuele huizen. 

Let op:  De aparte website van zonnepark-zuyderzon zal per 1 oktober 2019 stoppen!

Deze pagina zal verdere informatie over de voortgang van zuyderzon weergeven.  Ook HVC zal gegevens over het zonnepark publiceren zie hun project pagina

 

BETROKKEN PARTIJEN

Gemeente Almere

Het programma ‘Energie werkt!’ draagt bij aan een ‘energieneutraal’ Almere in 2022. Dit houdt in dat de verbruikte energie in Almere afkomstig is van niet-fossiele ofwel onuitputtelijke, hernieuwbare  energiebronnen. Een energieneutrale stad kunnen we alleen met elkaar bereiken. Bewoners, bedrijven, scholen en verenigingen worden met de campagne ‘Almere geeft Energie’ gewezen op de vele voordelen van duurzame en hernieuwbare energie: lagere maandlasten, een comfortabele woon-, werk- en leefomgeving, een beter economisch klimaat en een gezond bestaan.

HVC

HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 gemeenten en 6 waterschappen (uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). Samen zetten we stappen naar een circulaire maatschappij waarin energie duurzaam wordt opgewekt en grondstoffen behouden blijven voor hergebruik en recycling. Dat is belangrijk en we willen het slim doen, zodat inwoners daar nu en in de toekomst de vruchten van plukken. Daarom ondersteunt HVC de gemeente Almere met het realiseren van zonne-energie op bedrijventerrein De Vaart 4: zonnepanelenveld Zuyderzon Almere.

Sunwatt

Sunwatt BV is een dochtermaatschappij van de Willem-Bernard Investeringsmaatschappij (WBI) en houdt zich hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van zonne-energieprojecten. WBI heeft sinds 2005 als missie ‘bouwen aan een duurzame leefomgeving’ en ontwikkelt, helpt realiseren en investeert in Wind en Zonne-energie bedrijven en projecten in Nederland en internationaal. In Nederland heeft Sunwatt succesvol Solarpark De Kwekerij en De Groene Weuste helpen realiseren. Twee bijzondere zonneprojecten waarbij een gezonde economische basis voor de twee projecten gecombineerd is met een hoog maatschappelijk, landschappelijk en ecologisch rendement, ofwel lange termijn waarde creatie voor alle belanghebbenden.

De Groene Reus

Duurzame energie coöperatie Flevoland  ‘De Groene Reus’ is een groeiende groep actieve burgers die op vrijwillige basis werkt aan een energieneutraal Almere en aan een groenere provincie. Wij geloven dat we als energiecoöperatie voor bewoners en bedrijven het verschil kunnen maken om de wereld duurzaam te veranderen. Te beginnen in Flevoland. Wij dragen ons steentje bij aan de ambitieuze doelstelling van de Gemeente Almere voor een energieneutrale stad. Om dit mogelijk te maken geven we tips om energie te besparen en inspireren we tot een duurzame levensstijl. Ook investeren we collectief in duurzame oplossingen en dragen wij bij aan innovatie om daarmee onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen.